VN waarschuwen voor verder falen van klimaatbeleid

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) waarschuwt dat er vorig jaar weer een record aan broeikasgassen is uitgestoten en dat zo de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. De waarschuwing komt minder dan een week voor de start van de VN-klimaattop in Glasgow.

WMO-chef Petteri Taalas heeft weer een jaarlijks 'broeikasgasbulletin' gepresenteerd en stelt vast dat de economische crisis als gevolg van de coronamaatregelen de uitstoot niet hebben doen afnemen in 2020. De jaarlijkse stijging van de concentraties kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) was vorig jaar zelfs hoger dan het gemiddelde over de periode 2011-2020.

Het in 2015 in Parijs vastgestelde internationale doel te streven naar een maximale temperatuurstijging op aarde van 1,5 graad wordt op deze manier bij lange na niet gehaald. "We moeten onze industrie, onze energievoorziening, ons vervoer en onze hele manier van leven heroverwegen", aldus Taalas.