VNG: verbetering positie lagere inkomens binnen tien jaar nodig

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten willen dat de financiële positie van mensen met een laag inkomen binnen tien jaar versterkt wordt. Daarvoor schetst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het essay 'Bestaanszekerheid als belofte' een aantal voorwaarden. Zoals een minimumloon dat voldoende is om van te leven, werkzekerheid en een overheid die mensen vertrouwt en betrouwbaar is.

Als dat de komende tien jaar niet lukt dan vreest de VNG voor een nieuwe groep zonder bestaanszekerheid, die kan zorgen voor maatschappelijke verdeeldheid. De afgelopen jaren verdubbelde het aantal huishoudens dat met compensatiemaatregelen geholpen moest worden om te kunnen overleven naar bijna een miljoen. Die crisisaanpak moet nu omgezet worden in de maatregelen voor de lange termijn, vindt de VNG. "Om te voorkomen dat we van crisis naar crisis blijven gaan."

De VNG ziet vijf thema's waarop daarom snel verandering nodig is, zoals de toegang tot woonruimte, zorg, de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking en schuldenproblematiek. Daarbij is volgens de VNG ook een visie op bestaanszekerheid over tien jaar nodig.

De VNG roept maatschappelijke partners zich aan te sluiten bij hun oproep en met hen in gesprek te gaan. Ook willen gemeentes afspraken voor de lange termijn maken met het kabinet over het borgen van bestaanszekerheid. Na de zomer verwacht de VNG te komen met een visie hierop.