Voorzitter publiceert nieuw voorstel voor slotakkoord klimaattop

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR) - De voorzitter van de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh heeft zaterdag een nieuw voorstel gepubliceerd voor een slotakkoord. Bijna tweehonderd landen moeten instemmen met het concept, dus het is niet de laatste versie. Het concept lijkt een combinatie van de eerdere voorstellen die zijn gedaan door ontwikkelingslanden en door de Europese Unie.

De discussie gaat de afgelopen twee weken voor een groot deel over het al dan niet optuigen van een fonds voor het vergoeden van schade die het gevolg is van klimaatverandering. Eurocommissaris Frans Timmermans maakte donderdagavond bekend dat de EU de ontwikkelingslanden tegemoetkomt door een klimaatschadefonds op te richten, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Ontwikkelingslanden willen dat het fonds beschikbaar komt voor "ontwikkelingslanden die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering". De EU wil juist dat alleen de kwetsbaarste landen aanspraak mogen maken op zo'n fonds, omdat onder de noemer "ontwikkelingslanden" ook landen zoals de rijke golfstaat Qatar vallen. In de meest recente conceptversie staat echter nog steeds dat het fonds bedoeld is voor "ontwikkelingslanden".

Ook zei Timmermans dat landen extra stappen moeten zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. In de conceptversie zijn voor een groot deel de afspraken zoals die zijn gemaakt in Glasgow vorig jaar overgenomen. De woorden 'fossiele brandstoffen' zijn bijna niet genoemd. Net als in Glasgow staat er dat het gebruik van steenkool "afgebouwd" moet worden. Hierover was de discussie vorig jaar groot. Toen werd het woord "uitfaseren" op het laatste moment vervangen met het zwakkere "afbouwen" van steenkoolgebruik.

Het is nog niet duidelijk wat de reacties zijn van andere landen op het conceptvoorstel.