VVD en CDA willen ‘onveilige’ gezinnen kunnen dwingen tot hulp

DEN HAAG (ANP) - Gezinnen waarin een onveilige situatie voor kinderen bestaat, vanwege agressieve of verslaafde ouders, moeten kunnen worden gedwongen tot hulp. VVD en CDA willen dit wettelijk mogelijk maken. Het gaat om ouders die hulpverlening blijven weigeren en waar heftige problemen spelen die schadelijk zijn voor kinderen. De rechter moet in die gevallen niet het kind maar het hele gezin onder toezicht kunnen stellen, vinden de regeringspartijen. De ouders móeten dan hulp aanvaarden.

Op dit moment kan de rechter in onveilige situaties een huisverbod opleggen voor een ouder, of een kind onder toezicht stellen en uit huis plaatsen. Dat laatste instrument moet volgens VVD en CDA zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat het zo ingrijpend is. Bovendien werken ouders die hulp blijven weigeren, dan niet aan hun eigen problemen en wordt het kwalijke en vaak langdurige patroon niet doorbroken.

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden: "Kinderbeschermingsmaatregelen zijn nu vooral gericht op de kinderen, terwijl het in gezinnen met veel problemen ook juist de ouders zijn die hulp nodig hebben. Deze gezinsondertoezichtstelling geeft hulpverleners de mogelijkheid om ook die weigerouders en hun kinderen te helpen." CDA-Kamerlid René Peters: "De ziekte of stoornis van een ouder is soms de reden dat een kind onveilig is. In dat geval moeten ouders verplicht worden om hulp te aanvaarden. Dat is echt het beste voor het kind."

De twee dienen een motie in die het kabinet verzoekt om deze afdwingbare maatregel in de jeugdbescherming in te voeren.