VVD wil openheid NPO over uitgaven aan radio- en tv-programma’s

DEN HAAG (ANP) - De VVD vindt dat de publieke omroep (NPO) te geheimzinnig doet over de kosten van tv-programma's en wil daarom dat het kabinet ervoor zorgt dat er een transparantieregister komt. Hierin moet per radio- of tv-programma worden vermeld hoeveel geld wordt uitgegeven en waaraan precies. De liberale partij wil dat hierdoor ook meer helderheid wordt verschaft over de topsalarissen van presentatoren.

Het kabinet steekt volgend jaar 856 miljoen euro in de NPO, goed voor driekwart van de overheidsuitgaven aan media. Het is onduidelijk hoe dat geld precies wordt uitgegeven, stelde de Algemene Rekenkamer een aantal jaar geleden in een kritisch rapport. Vooral externe producenten geven weinig transparantie. De programma's die ze maken worden over het algemeen beter bekeken, maar zijn wel flink duurder dan de producties van de publieke omroep zelf.

Het gebrek aan openheid schaadt volgens Pim van Strien van de VVD het vertrouwen dat mensen hebben in de publieke omroep. Daarom dient hij bij het debat over de mediabegroting maandag een motie in waarin staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wordt verzocht om met een plan te komen voor een transparantieregister.

Salarisconstructies

In het plan moet ook duidelijk worden hoe publiek geld uit wordt gegeven door externe producenten, "zodat salarisconstructies maximaal inzichtelijk worden". Het Kamerlid constateert dat "regels voor topsalarissen van presentatoren omzeild worden door presentatoren via bv’s in te huren".

Van Strien doet dit verzoek omdat hij niet verwacht dat de NPO uit zichzelf meer openheid van zaken geeft, "ondanks meerdere verzoeken daartoe vanuit de Kamer, Rekenkamer en het Commissariaat voor de Media".

Externe producenten

Het journalistieke collectief Spit publiceerde afgelopen weekend in opinieblad Vrij Nederland een onderzoek naar externe producenten van programma's op de publieke omroep. De talkshow Op1 wordt bijvoorbeeld geproduceerd door een Franse multinational en het het EO-programma Het Familiediner door een dochterbedrijf van het beursfonds Mediawan. Het blijft volgens de onderzoeksjournalisten onduidelijk hoe het overheidsgeld dat wordt besteed aan deze en andere programma's wordt uitgegeven.