Waddeneilanden voelen zich bedreigd door plannen voor gaswinning

SCHIERMONNIKOOG (ANP) - De burgemeesters van Nederlandse én Duitse Waddeneilanden keren zich in een brandbrief aan Den Haag tegen plannen voor gaswinning in het gebied. Ze noemen die "in strijd met de klimaatdoelen" en zien gaswinning als een bedreiging voor "unieke natuurgebieden" en de veiligheid van hun inwoners.

De eilanden hebben ook een economisch motief. Ze worden jaarlijks door honderdduizenden toeristen bezocht. "Ongerepte natuur en behoud van het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen de basis voor het economische voortbestaan en overleven van de eilandgemeentes", klinkt het.

De brief is ondertekend door de burgemeesters van acht Waddeneilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de Duitse eilanden Borkum, Juist en Norderney. Ze vinden dat het kabinet geen toestemming zou moeten verlenen aan nieuwe gaswinningsplannen in en rondom de Waddenzee.

Afstand

In hun schrijven wijzen de lokale bestuurders op een plan voor gaswinning op zo'n twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, in de Noordzee. "Hiervoor zal een platform op Nederlands grondgebied worden gebouwd. De afstand tot Duitse territoriale wateren bedraagt echter slechts vijfhonderd meter", aldus de burgemeesters. Daarom hebben ook Duitse bestuurders zich aangesloten bij de oproep. Die is verstuurd naar de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat.

Voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee zelf wil het nieuwe kabinet geen vergunningen meer afgeven. Daar hebben de coalitiepartijen afspraken over gemaakt. Bestaande gaswinning mag wel doorgaan en ook in de Noordzee boven de Waddeneilanden blijft het vooralsnog mogelijk. De Waddenburgemeesters hopen dat daar verandering in komt.