Weerwind wil contact zware boef uit gevangenis kunnen verbieden

DEN HAAG (ANP) - Zware criminelen die in de gevangenis zitten, mogen straks minder of helemaal geen contact met de buitenwereld hebben als ze een zeer ernstig risico vormen voor de veiligheid van de samenleving. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetswijziging daartoe van Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Het gaat om gedetineerden die vastzitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT). Ze mogen dan alleen met hun advocaat praten.

Met het wetsvoorstel wil de minister tegengaan dat vanuit de gevangenis criminele activiteiten of contacten nog steeds worden voortgezet. Recent bleek dat onder anderen Ridouan Taghi via familieleden ongeoorloofd contact zou hebben met zijn neef, die ook in het criminele netwerk van Taghi zou zitten. De advocaat van Taghi, Inez Weski, werd zelf ook vastgezet vanwege informatie van haar cliënt die zij mogelijk naar buiten heeft gebracht.

Naast de beperkingen of een verbod op communicatiemogelijkheden, regelt het voorstel ook dat er visueel toezicht komt bij gesprekken tussen deze gedetineerden en hun advocaten. Het gaat om cameratoezicht, waarbij geen geluid te horen is. Gesprekken met advocaten zijn en blijven altijd vertrouwelijk. Maar het toezicht voorkomt bijvoorbeeld dat de betrokkenen elkaar (ongewenste) informatie geven door bijvoorbeeld een laptop om te draaien of briefjes te geven, aldus een woordvoerster van het departement.

Onder druk

Verder mag een gedetineerde straks maximaal met twee advocaten op vertrouwelijke wijze communiceren. Dat moet niet alleen crimineel handelen voorkomen, maar ook tegengaan dat advocaten onder druk worden gezet door een opgesloten zware crimineel. De nieuwe maatregelen maken deel uit van een bredere aanpak van criminele activiteiten of aansturing vanuit de cel.

De AIT's bevinden zich nu op drie locaties maar dat worden er zes, aldus het ministerie. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting maandag naar de Tweede Kamer.