Werkgevers: eindelijk grote onderhoudsbeurt voor pensioenen

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat nu ook de Eerste Kamer de weg heeft vrijgemaakt voor de herziening van het pensioenstelsel waar al jaren aan wordt gewerkt. "Hiermee krijgt het pensioenstelsel eindelijk de grote onderhoudsbeurt die nodig is", zegt voorzitter Ingrid Thijssen.

Nu de politiek gesproken heeft, is het volgens Thijssen aan werkgevers, werknemers en de pensioenfondsen om "vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking". Er komt dan een nieuw stelsel dat "weer tijden meekan" en waardoor "we allemaal beter inzicht krijgen in ons pensioen".

MKB-voorman Jacco Vonhoff is eveneens opgetogen. "Met deze wet kan definitief de stap worden gezet naar een persoonlijker pensioenstelsel." Verder noemt hij het "echt winst" dat de pensioenpremies in het nieuwe stelsel "stabiel en voorspelbaar" worden. Ook is Vonhoff blij met de ruimere mogelijkheden voor zelfstandig ondernemers om pensioen op te bouwen.