Werkgevers willen meer steun voor cao’s

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties willen dat een breder draagvlak ontstaat voor gezamenlijke arbeidsovereenkomsten, ook onder niet-vakbondsleden. Vakbonden zijn daarin overigens wel fundamenteel. Daarom willen de werkgevers in 2018 werken aan ,,verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden''.

Zonder brede steun voor cao's is het volgens de werkgevers niet mogelijk doeltreffende antwoorden te vinden op digitalisering, robotisering en internationalisering. Daarnaast moet een gezamenlijk beleid worden gevoerd om mensen gezonder langer te laten werken.

Dat schrijven de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en werkgeversvereniging AWVN zaterdag in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2018, basis voor alle cao-onderhandelingen.

Zo moeten werknemers voortaan kunnen meepraten over hun eigen ontwikkeling en zelfstandiger kunnen beschikken over het daarvoor benodigde opleidingsgeld.

0 Reacties Doe mee met de discussie →