Wet onder nieuw pensioenstelsel loopt weer vertraging op

DEN HAAG (ANP) - De wet die nodig is voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, zal niet per 1 januari ingaan. Minister Carola Schouten schrijft in antwoorden op Kamervragen dat ze de invoering van de wet uitstelt naar 1 juli 2023. De komende weken buigt de Tweede Kamer zich nog drie keer over de ingewikkelde wet, en de Eerste Kamer moet er ook nog over debatteren.

Schoutens voorganger moest de nieuwe wet, waarin de regels van het nieuwe stelsel staan, al eens met een jaar uitstellen. Dat kwam doordat er veel reacties kwamen op de vraag om kritiek en suggesties van betrokken partijen. Toen werd ook de deadline waarop werkgevers, werknemers en fondsen moesten overstappen op het nieuwe stelsel verzet: naar 1 januari 2027. Die deadline blijft nu vooralsnog staan, maar het is niet ondenkbaar dat de betrokken partijen straks toch om meer tijd vragen.

Het nieuwe stelsel moet toekomstbestendiger zijn: mensen worden steeds ouder en er komen steeds meer gepensioneerden bij. De nieuwe regels zorgen ervoor dat de uitkering bij economische voorspoed sneller hoger uitvalt, en bij tegenvallers eerder naar beneden wordt bijgesteld.

Zorgvuldig proces

De bewindsvrouw laat in de antwoorden op Kamervragen haar ongeduld doorschemeren en dringt er bij de Kamer wel op aan dat ze het wetsvoorstel zo snel mogelijk wil invoeren. 1 juli volgend jaar is de eerst mogelijke optie. Ze benadrukt dat er al een "zeer uitgebreid en zorgvuldig proces" voorafging aan de behandeling in de Tweede Kamer, en dat de wet is gemaakt op basis van een akkoord tussen werkgevers en werknemers "waar meerdere malen in de Kamer over gedebatteerd is".

Ook wijst ze op "alle toetsen en adviezen, en het advies van de Raad van State". Schouten concludeert dat werkgevers, werknemers en pensioenfondsen zich al hebben voorbereid "en graag de stap zetten" naar het nieuwe stelsel.