Wet voor meer vrouwen in top bedrijfsleven definitief aangenomen

DEN HAAG (ANP) - Grote bedrijven worden mogelijk al vanaf januari 2022 verplicht om een bepaald percentage vrouwen in hun raad van commissarissen (rvc) te benoemen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gesteggeld.

Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Het gaat erom dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt, een vrouw wordt benoemd totdat het quotum is gehaald.

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren.

De demissionair ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) streven ernaar om de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.