Wethouder Palmen goeddeels vrijgepleit

BRUNSSUM (ANP) - De omstreden wethouder Jo Palmen van Brunssum heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Van een groot 'integriteitsrisico'' voor de gemeente is dan ook geen sprake. Dat concluderen de hoogleraren Arno Korsten en Douwe Jan Elzinga in hun woensdag gepresenteerde risicoprofiel van Palmen. Zij maakten dat op verzoek van de gemeenteraad.

Met hun onderzoek zeggen beide hoogleraren allerlei geruchten en berichten over belangenverstrengeling te ontzenuwen. Het gaat om een second opinion. Beide onderzoekers vegen de vloer aan met een eerder, geheim integriteitsonderzoek dat negatief was voor Palmen. Hij zou zich in zijn uitlatingen wel onbehoorlijk en dus niet integer hebben gedragen. Maar volgens de onderzoekers is er desondanks geen hoog integriteitsrisico.

Tegelijkertijd heeft de gemeente een conflict over een lap grond met Palmen te lang laten bestaan en onvoldoende gestreefd naar een oplossing. De onderzoekers oordelen ,,dat in een gemeente met verstoorde politiek-bestuurlijke verhoudingen integriteit al heel snel als 'politiek strijdmiddel’ wordt gebruikt’'.

Het eerdere voor Palmen negatieve integriteitsadvies is ondeugdelijk, aldus beide onderzoekers. Zo werd er geen hoor en wederhoor gepleegd met Palmen. Bovendien was de verhouding tussen Palmen en voormalig burgemeester Luc Winants al ernstig verstoord. Daardoor kunnen makkelijk andere overwegingen een rol spelen. Winants wilde dat Palmen opstapte. Toen deze met steun van de raad weigerde, vertrok Winants, omdat hij naar eigen zeggen de integriteit van het bestuur niet kon garanderen. Korsten en Elzinga vinden het echter ,,ongewenst'' als burgemeesters kunnen beslissen over de benoeming van wethouders.

Elzinga en Korsten adviseren een andere procedure, waarbij burgemeester en raad gezamenlijk een integriteitstoets uitvoeren. ,,Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren.''

0 Reacties Doe mee met de discussie →