Wiebes: risico’s aan sluiting kolencentrales

DEN HAAG (ANP) - Aan de wens van onder anderen GroenLinks om eind dit jaar nog drie kolencentrales te sluiten, kleven risico's voor de leveringszekerheid van stroom. Het is ook maar de vraag of de voorgespiegelde afname van de uitstoot van broeikasgassen wel echt wordt gehaald. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

Onderzoekers van CE Delft stelden vorige maand dat het haalbaar is om nog drie kolencentrales te sluiten, bovenop de al aangekondigde sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam per 1 januari 2020. Gascentrales die nu nog buiten gebruik zijn, zouden voor vervangende capaciteit kunnen zorgen. Per saldo zou de CO2-uitstoot in Nederland met 9 megaton dalen.

Wiebes wijst er evenwel op dat zeker de helft van die besparing teniet wordt gedaan door een hogere uitstoot in andere landen. Bovendien betwijfelt hij of het mogelijk is gascentrales zo snel te heropenen, en of dat dan economisch rendabel is. Als heropening niet lukt dan lekt een nog groter deel van de CO2-afname weg naar het buitenland, waarschuwt de bewindsman bovendien.