Woningcorporaties noemen aanpassen huurtoeslag ‘desastreus’

DEN HAAG (ANP) - Honderdduizenden sociale huurders dreigen door de plannen van het kabinet voor het aanpakken van de huurtoeslag er "fors" op achteruit te gaan. Daarvoor waarschuwt Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, die "desastreuze gevolgen" voor sociale huurders vreest.

Nu wordt gekeken naar de daadwerkelijke hoogte van de huur voor het bepalen van de huurtoeslag. Het kabinet wil dat veranderen en de toeslag afhankelijk maken van de hoogte van het inkomen, waarbij wordt gerekend met vaste bedragen of 'normhuren'.

Afhankelijk van het inkomen betalen mensen een eigen bijdrage. De rest van het huurbedrag wordt dan gedekt door de huurtoeslag.

Deel er op achteruit

Zo moeten mensen met een laag inkomen "eenvoudiger" ondersteund worden, aldus het kabinetsplan. Het kabinet erkent dat een deel van de huurders hiervan profiteert maar een ander deel er financieel op achteruitgaat.

Door het plan om de huurtoeslag aan te passen gaan volgens Aedes zo'n 700.000 sociale huurders er financieel op achteruit. De belangenorganisatie voor woningcorporaties stelt dat veel andere maatregelen om huren betaalbaar te houden voor een groot deel teniet worden gedaan als mensen minder huurtoeslag krijgen.