WTO-preses pleit andermaal voor vrije handel

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Iedereen die voorstander is van vrije handel moet zich uitspreken tegen de oplopende handelsspanningen wereldwijd. Die oproep deed directeur-generaal Roberto Azevêdo van wereldhandelsorganisatie WTO. Hij hield zijn pleidooi kort voor de ontmoeting tussen afgezanten van de Europese Unie en de Verenigde Staten die bijeen komen om over handelskwesties te praten.

Azevêdo noemde het op handelsgebied niet hebben van regels en daardoor ,,overgeleverd zijn aan de wetten van de jungle" het meest rampzalige scenario voor de wereldeconomie. Hij vreest dat investeerders zullen afhaken, de economie aan kracht verliest en miljoenen banen daardoor verloren gaan.

Volgens Azevêdo is niemand gebaat bij de oog om oog, tand om tand-aanpak die bijvoorbeeld de economische machtsblokken China en de VS nu hanteren door elkaar iedere keer extra heffingen op te leggen. De preses sprak zijn vrees uit dat een dergelijke aanpak als het ,,nieuwe normaal" wordt gezien.

0 Reacties Doe mee met de discussie →