WWF noemt klimaatfonds fonds voor einde van de wereld

GLAND (ANP/BELGA) - Het Wereld Natuur Fonds (WWF) noemt het klimaatfonds dat de top in Sharm-al-Sheikh in het leven heeft geroepen, een fonds voor het einde van de wereld. Het is een positieve stap, maar omdat de top verder geen ambitieuzere doelstellingen heeft opgeleverd, dreigt het een "doemdagfonds" te worden, volgens de klimaatman van het WWF, Manuel Pulgar-Vidal.

Hoeveel geld het fonds krijgt en van wie is nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken. De landen hebben in de Egyptische badplaats volgens Pulgar-Vidal de kans gemist om de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen te versnellen. De wereld blijft hierdoor "op weg naar een klimaatcatastrofe".

Het fonds moet schade gaan vergoeden die armere landen zeggen te hebben geleden door relatief hogere temperaturen op de aarde. Maar volgens het WWF is het fonds bijvoorbeeld voor Afrika niet toereikend. De behoeften en prioriteiten van Afrika zijn volgens de natuurbeschermingsorganisatie niet aan bod gekomen in Sharm-el-Sheikh, terwijl "Afrika in de frontlinie van de klimaatcrisis" ligt.

Tal van milieu- en mensenrechtenorganisaties beschouwen het voornemen het fonds op te richten als een stap voorwaarts, maar zijn diep teleurgesteld dat verder eigenlijk niets is afgesproken wat niet reeds vorig jaar op de klimaattop in Glasgow is afgesproken. Het plan om de hogere temperaturen tegen te gaan met minder uitstoot van broeikasgassen zou zo mislukken. Het is de bedoeling dat de temperaturen dankzij menselijk ingrijpen niet verder stijgen dan 2, liefst 1,5 graad, maar dit zou niet worden gehaald.