Yellen: inflatie VS eind dit jaar in lijn met doelstelling Fed

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de Verenigde Staten zal tegen het einde van dit jaar op maandbasis in lijn zijn met de beoogde doelstelling van centralebankenkoepel Federal Reserve. Zelfs al is op jaarbasis dan nog sprake van een hoge inflatie. Die verwachting sprak de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen uit.

Volgens Yellen zal de inflatie op jaarbasis nog wel enige tijd hoog blijven, zo zei ze. De Fed mikt op een gemiddelde inflatie van 2 procent op jaarbasis. In juni werd het leven in de VS in doorsnee 4 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De geldontwaarding steeg daarmee in het snelste tempo sinds 2008.

Yellen herhaalde het standpunt van de regering-Biden dat de inflatiegolf het gevolg is van knelpunten in de economie, zoals verstoringen in de leveringsketen en schaarste aan grondstoffen. De minister sprak andermaal de verwachting uit dat de hoge inflatie van tijdelijke aard zal zijn en in de nabije toekomst weer zal dalen tot normale niveaus.

Doordat het leven in de Verenigde Staten in rap tempo duurder wordt, kan het zijn dat de Fed besluit om sneller stimuleringsprogramma's af te bouwen en de rente te verhogen. Maar verschillende Fed-beleidsmakers gaven eerder ook al aan dat de hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is.