Zembla: geadopteerde Butink in beroep over zaak adoptiefraude

DEN HAAG (ANP) - De vanuit Sri Lanka geadopteerde Dilani Butink gaat in hoger beroep tegen de Nederlandse staat en stichting Kind en Toekomst voor het leed dat haar is aangedaan rond haar adoptie, die frauduleus zou zijn geweest. Dat meldt Zembla. Butink stelde de staat en de stichting in 2018 aansprakelijk voor dat leed, maar de rechter oordeelde in september dat haar zaak is verjaard en dat de overheid niet verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens advocaat Lisa-Marie Komp is "goed te betogen" dat de staat wel degelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Butink werd in 1992 geadopteerd door Nederlandse ouders. In 2015 ging ze terug naar haar geboorteland. Daar kwam ze er naar eigen zeggen achter dat haar adoptiepapieren waren vervalst met medeweten van de destijds betrokken Nederlandse bemiddelingsorganisatie Stichting Kind en Toekomst. Hierdoor kon zij haar biologische ouders niet opsporen, waar ze sinds 2009 naar op zoek is.

Uit documenten die Butink in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur blijkt volgens Zembla dat de overheid al in 1991 door de Nederlandse ambassade in Colombo zeer gedetailleerd werd geïnformeerd over ernstige misstanden rond adopties in Sri Lanka Toch greep de overheid niet in. Butink werd een jaar later geadopteerd.

Advocaat Mark de Hek bereidt namens een groep geadopteerden uit Sri Lanka een zaak voor tegen de overheid, vertelt hij aan Zembla. Ook hij deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Hij kreeg daarmee een verslag in handen waaruit blijkt dat de overheid al in 1979 gewaarschuwd werd voor het zeer omstreden adoptiebureau Flash. In eerdere uitzendingen meldde Zembla dat Flash actief meewerkte aan kinderroof in Sri Lanka.