‘Zorg en medicijncontrole ouderen kan beter’

UTRECHT (ANP) - De samenwerking tussen verleners van zorg aan thuiswonende senioren kan beter, aldus de Patiëntenfederatie Nederland op basis van een eigen onderzoek. Daar deden ruim 3600 mensen van gemiddeld 73 jaar aan mee.

Wat ook beter kan, is de controle op medicijnen. Van de bijna 1500 mensen die dagelijks vijf of meer medicijnen slikken, is die combinatie bij maar zes van de tien nog recent op nut en risico's gecontroleerd, constateerde de organisatie.

Ruim een derde van de onderzoeksdeelnemers die zorg of ondersteuning ontvangen, ervaart de samenwerking tussen allerlei verschillende zorgverleners als "redelijk, matig of slecht". Het gaat hier om zo'n 450 mensen, wat laat zien dat er ruimte is voor verbetering, aldus de Federatie. "Het gaat vooral om goede informatie-uitwisseling en het vermijden van tegenstrijdige adviezen door verschillende zorgverleners."