Zorgminister Kuipers: nieuwe coronawet kan niet sneller

DEN HAAG (ANP) - Het is niet mogelijk om de opvolger van de tijdelijke coronawet sneller naar de Tweede en Eerste Kamer te sturen. Het gaat om aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Eerste Kamer wil dat, maar volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is het onmogelijk om dit eerder dan eind augustus te doen.

De wetswijzing van de Wpg gaat begin juni in consultatie. Derden mogen er dan een reactie op geven. Die stap wil Kuipers niet overslaan, zei hij tijdens het debat in de Eerste Kamer over de vijfde verlenging van de tijdelijke coronawet. Met die tijdelijke wet kan het kabinet bijvoorbeeld de mondkapjesplicht invoeren of de toegestane groepsgrootte inperken.

De senaat wil dat er zo snel mogelijk een definitieve wet komt, op basis waarvan het kabinet bij een opleving van het coronavirus beperkende maatregelen kan opleggen. Met de Eerste Kamer wil Kuipers een gedegen wettelijke grondslag voor eventuele beperkende maatregelen. De Wpg biedt die juridische grondslag, waarbij Tweede en Eerste Kamer over te nemen maatregelen vooraf kunnen stemmen.

Wetswijzigingen

In de tijdelijke wet had het parlement vooraf niets te zeggen, maar kon alleen de Tweede Kamer achteraf al ingevoerde maatregelen intrekken. Zodra de Wpg van kracht wordt, worden maatregelen vooraf aan de Tweede en Eerste Kamer ter goedkeuring voorgelegd.

Voor september stuurt de minister een wetswijziging van de Wpg naar beide Kamers. De wet kan dan voor het einde van dit jaar van kracht worden.

Noodverordeningen

De komst van die nieuwe wet is urgent, nu een meerderheid van de Eerste Kamer tegen de vijfde verlenging van de tijdelijke coronawet is. De senaat stemt dinsdagavond officieel, maar 40 van de 75 senatoren zijn tegen, zo is dinsdag in het debat duidelijk geworden.

Als er tussen nu en de inwerkingtreding van de herziene Wpg een opleving van het coronavirus komt, waar Kuipers van uitgaat, en opnieuw beperkende maatregelen nodig zijn, kan het kabinet terugvallen op noodverordeningen. Via zo'n noodverordening geeft de minister de voorzitters van de veiligheidsregio's een aanwijzing om maatregelen door te voeren. Dat gebeurde tijdens de eerste coronagolf.

Kuipers doet dat "liever niet", maar wel als het moet. Hij wees in het debat op het snel stijgende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. In sommige staten van de VS is alweer een mondkapjesplicht ingevoerd. "Het is een grillig virus", zei Kuipers. Hij verwacht dat ook Nederland niet zal ontkomen aan eveneens een forse stijging van het aantal coronabesmettingen.