Obama over oorspronkelijke politieke motivatie: “Ik wilde iets groots presteren”

Naar aanleiding van het eerste deel van zijn memoires, Een beloofd land, vertelt Barack Obama aan het Belgische Humo over zijn motivatie om president te worden en hoe hij toen hij jong was helemaal geen interesse had in politiek. "Ik voelde me veel sterker aangetrokken tot de burgerrechtenbeweging."

Sociaal werker
Waarom de oud-president van de VS ooit in de politiek is gestapt? "Ik wilde in de eerste plaats mijn eigen leven richting geven. Ik heb een blanke moeder uit Kansas en een zwarte vader uit Kenia, en ben opgegroeid in Azië met een halfzus die half Indonesisch is. Als ik mijn plaats in de samenleving wil vinden, dacht ik, dan moet ik het idee van Amerika onderschrijven: een land waarin we allemaal deel uitmaken van één volk – geen allegaartje van volksstammen die elkaar naar het leven staan. In het begin vond ik de politiek niet meteen mijn ding."

Obama begon dan ook als sociaal werker in Chicago. "Toen ik was afgestudeerd, waren er geen grote sociale bewegingen in de VS. Ik heb me toen het lot van de hulpbehoevenden aangetrokken, maar ik maakte me de bedenking of ik niet beter probeerde zélf in het systeem actief te zijn, in plaats van daarbuiten."

Eerzucht
In zijn boek vraagt Obama zich af in hoeverre eerzucht een rol speelde in zijn weg naar de top. "Eén van de dingen die ik heb geleerd toen ik volwassen werd, is dat je niet anders kunt dan verschillende impulsen en ideeën volgen, die voortvloeien uit je eigen verleden, je achtergrond, de relatie met je ouders, en uit eventuele trauma’s. Zeker, mijn oorspronkelijke motivatie om in het openbare leven en in de politiek te stappen, mijn wens om iets groots te presteren, heeft mogelijk te maken met het feit dat mijn vader niet aanwezig was in mijn jeugd, dat ik een outsider was en erbij wilde horen. Ik heb het gevoel dat ik met mijn persoonlijke problemen in het reine was – welke leegte ik ook gevoeld heb, en wat het ook is dat me in mijn eerzucht heeft gedreven. In plaats van me te bewijzen door zoveel mogelijk geld te verdienen of anderen te verslaan, wilde ik me bewijzen door te tonen hoeveel mensen ik kon helpen."

Merkel
In het boek vertelt hij ook over andere wereldleiders. Over de Duitse bondskanselier Angela Merkel is hij het meest lovend. "Merkel heeft meerdere crisissen in Europa bezworen, en ik heb haar altijd kunnen vertrouwen. Op geen enkel moment heb ik het gevoel gehad dat ze niet wilde proberen te doen wat in haar ogen juist was. Ze speelt ook een zeer belangrijke rol bij de handhaving van de Europese solidariteit en de Europese gedachte, en ze heeft zich altijd hevig verzet tegen de terugkeer van het toxische nationalisme dat Europa eeuwenlang heeft verscheurd. We zullen haar missen."

Jongeren
Zijn boek is vooral bedoeld als inspiratie voor jongeren. "Het moest een geschiedenis zijn van mijn persoonlijke levensweg als jonge man die uiteindelijk president werd. Ik zou willen dat jonge mensen begrijpen dat daar niets sprookjesachtigs aan is. Ik ben niet anders dan zij. Ik hoop dat mijn boek als een wegwijzer of gids kan dienen, voor wanneer ze beslissen zich aan iets te wijden dat groter is dan zijzelf."

Bron(nen):   Humo (€)