Advocaten: nieuwe balans in berichtgeving over wangedrag BN’ers

Grote namen als Danny de Munk, Glennis Grace en Lil Kleine stonden in 2022 allemaal voor de rechtbank. Tegen andere grote namen als Marco Borsato en Ali B loopt nog een onderzoek. Advocaat Richard Korver ziet dat informatie sneller naar buiten komt dan voorheen het geval was, wat ertoe kan leiden dat BN'ers sneller worden aangeklaagd. Volgens advocaat Sébas Diekstra zijn BN'ers "allang niet meer heilig". Hij spreekt dan ook van "een nieuwe balans".

Diekstra merkt op dat het gedrag van bekende Nederlanders "zichtbaarder is geworden". "Wat wel duidelijk is, is dat er meer toezicht is op het gedrag van BN'ers. Met als chef-toezicht Yvonne Coldeweijer", zegt hij. "Door de snelheid waarmee wangedrag door BN'ers naar buiten komt, is dat laakbare gedrag ook zichtbaarder geworden voor de samenleving. Door mensen als Coldeweijer is het beschermlaagje van BN'ers langzaam aan het afbrokkelen."

Ook Korver ziet dat informatie "sneller aan de andere kant van de wereld is" en dat er "minder rem zit" op informatie die naar buiten wordt gebracht. En ook hij ziet daarin een rol liggen bij juicechannels. "Burgers delen dan niet zelf het verhaal, maar iemand anders doet dat voor hen. Daardoor is de kans dat de bron zelf in problemen komt kleiner", legt hij uit. En omdat juicechannels ook bronbescherming hebben, is dat een veiligere keuze volgens Korver.

Nadelen

Toch kleven er ook nadelen aan de snelheid waarmee nieuws over zaken van BN'ers naar buiten komt. Zo waren de slachtoffers van de Jumbo-rel waar Grace bij betrokken was allerminst blij met de aandacht in de pers. "Die hebben dat niet op prijs gesteld", zegt Korver, die de drie jongens bijstond.

Volgens Diekstra slaat de berichtgeving over wangedrag van bekende figuren "soms ook door en brengt het onnodig schade toe". "Bij sommige berichtgeving komt ook nevenschade kijken waar je je vraagtekens bij kan zetten", zegt hij. "Het is zorgelijk als mensen te lichtvaardig beschuldigd worden." Coldeweijer is naar Diekstra's mening "wel voorzichtiger en zorgvuldiger" geworden. "Doordat zij dingen naar buiten bracht, leek zij zich gesterkt te voelen om kritisch te zijn."

Nieuwe balans

Korver blijft erbij dat het behandelen van strafbare feiten de taak van de rechter is. "Daar zijn goede redenen voor. Het is best idioot als mensen van tevoren al discussiëren over een eventuele straf van iemand, terwijl de rechter soms het dossier nog moet ontvangen", legt hij uit. Daarbij haalt Korver het voorbeeld aan dat een rechter soms een lagere straf oplegt omdat een BN'er al is gestraft en getroffen door de vele berichtgeving over de zaak. Dan noemt Korver de zaak rond Grace. "Enerzijds is dat begrijpelijk, maar anderzijds hadden mijn cliënten echt zoiets van: Dat is toch een beetje raar. Wij hebben niets gezegd in de pers en die mevrouw krijgt nu vanwege de media-aandacht minder straf."

In de ogen van Diekstra is er langzamerhand sprake van "een nieuwe balans". "Waar BN'ers voorheen met veel wegkwamen, worden nu veel berichtjes die zij aan fans sturen doorgestuurd. Soms slaat het dus door, maar dat moet om naar een goed middenpunt te komen. Het correctiemechanisme draait op volle toeren." De advocaat vindt het goed dat dergelijke zaken nu soms via juicechannels naar buiten komen. "Sommige mensen in bepaalde benarde posities hebben dat nodig."