Verboden boek: de ontvluchte non

"Loerend door de reet zag ik een klein vertrekje, goed verlicht, sober, maar netjes gemeubileerd, met een bed, een paar stoelen, een tafel met een lamp, een flesch wijn
en glazen en tegenover het bed een rustbank waarop, ik kon mijn oogen niet gelooven, een der nonnen met een pater in een innige omhelzing lagen" "Langen tijd later vertelde zij mij, dat in de bewuste luik den put met ongebluschtekalk afsluit, een put, waarin aile kindertjes worden geworpen, die in het klooster worden geboren en niet mogen blijven leven"
In 1920 schreef M.M.Paessens, een vrouw die non was geweest bij de Ursulinen,  een boek over haar vreselijke en schandelijke ervaringen. Het boek  verscheen in 1923 in Nederlands-Indie, waar Paessens toen woonde. Zij beschrijft haar leven in de kloosters van de Orde der Usulinen in Nederland en Batavia. 
Op 10 november 1923 moet Maria Paessens  voor de Raad van Justitie in Batavia achter gesloten deuren verschijnen. Ze is voor het gerecht gedacht wegens Haatzaaien' en 'smaadschrift'. Uitspraak: vernietiging van de hele oplage van het boek 'De ontvluchte non' en boete.
 Een archiefonderzoeker vond onlangs een exemplaar van het boek terug. Er was er een niet vernietigd. En het staat nu in zijn geheel online.

Bron(nen):   De ontvluchte non