Waarom je meer hebt aan boeken dan aan internet

De vraag is al bijna een beetje belegen: wat is beter voor je ontwikkeling, boeken lezen of internetten? Nou komt David Brooks in The New York Times met een onderzoek aanzetten waaruit blijkt dat opgroeien in een boekenomgeving goed is. Wie in een huis woont waar meer dan 500 boeken staan, volgt langer onderwijs en de resultaten zijn beter. Daarentegen zou overmatig internetgebruik afbreuk doen aan de capaciteiten van kinderen: ze scoren slechter in vakken als wiskunde en lezen.
Wat Brooks ook benadrukt als een minder goede eigenschap van internet: je leert niet om diepere gedachten te ontwikkelen - serieuze contemplatie is zo maar zelden aan de orde. Terwijl alleen al het hebben van boeken een zeker positief effect sorteert: het doet iets goeds met het zelfbeeld van een jongere als hij zijn eigen bibliotheek ziet groeien, hij gaat zichzelf zien als een lezer, als iemand die onderdeel is van een bijzondere groep mensen.
Gelukkig is Brooks veel te slim om internet af te doen als iets van weinig betekenis. Dankzij het web zijn mensen goed geinformeerd en bovendien is het hip en eigentijds om deel uit te maken van de internetgemeenschap. 
Maar stel dat iemand ook graag gecultiveerd wil zijn, dan moet hij zich laven aan de grote geesten die (ook) in andere tijden hebben geleefd. Dan moet je jezelf de tijd gunnen om op te gaan in een wereld van boeken waar je allerlei 'meesters' kunt ontmoeten. Vooralsnog bestaat die wereld niet op het internet, maar wel in iemands bibliotheek.

Bron(nen):   The New York Times