‘Je moet je leven veranderen’

Peter Sloterdijk (1947) is hoogleraar filosofie en esthetica aan de Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe en aan de Universität für angewandte Kunst in Wenen. Deze week ontving hij een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit. En hij maakt een tournee ter promotie van zijn onlangs vertaalde boek: 'Je moet je leven veranderen'.

Sloterdijk is een veelschrijver met een onnavolgbare aforistische stijl. Zijn eerste boek, 'Kritiek van de cynische rede' (1983) maakte hem in één klap wereldberoemd. Sindsdien schreef hij duizenden pagina's, die wereldwijd gelezen worden. Zijn werk maakt deel uit van een belangrijke intellectuele traditie, de 'actualiteitsdiagnostiek', waarbij de vraag steeds is wat de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen betekenen voor ons mens- en wereldbeeld.

In zijn boek beschrijft Sloterdijk hoe grote veranderingen aan de wieg van onze beschaving op meerdere plaatsen in de wereld een noodzaak creëerden voor nieuwe ethische systemen. Hij verwijst naar de filosoof Karl Jaspers, die dit complex onder de titel 'spiltijd' samenvatte en 5 locaties van de 'doorbraak' aangaf: China, India, Perzië, Palestina en Griekenland.

En nu leven we opnieuw in een spiltijd - 'een hyper-spiltijd, want waar destijds sprake was van een beperkte synchroniciteit, d.w.z. dat de effecten tot op zekere hoogte gelijktijdig optraden in verschillende delen van de wereld, treden ze nu op in een werkelijke synchroniciteit ... De globalisering via de elektronische dimensie verloopt razendsnel, en de synchronisatie van de mensheid is daar een onvermijdelijk neveneffect van. Je zou de mensheid zelf ook kunnen beschouwen als een neveneffect van hoogtechnologische snelheden. Met 'de mensheid' wordt namelijk de som van de gebruikers van elektronische media bedoeld. Het is een exclusieve groep, maar die heeft een zeer inclusieve tendens ... We hebben natuurlijke grenzen van afstand opgeheven. En dat is de nieuwe oer-situatie, die nooit meer zal verdwijnen. En waarin een nieuw absoluut imperatief zich zal vormen'.

Het 'absolute imperatief' dat volgens Sloterdijk tot nu toe alle grote ethische systemen in de wereld beheerst, is de titel van zijn boek: 'Je moet je leven veranderen' - ontleend aan een gedicht van Rainer Maria Rilke. Als iets de mensen volgens Sloterdijk bindt, is het de neiging om te leven in systemen die eenieder voortdurend oproepen zichzelf te veranderen, door oefening. We zijn de homo repetitivus (de mens die herhaalt) en de homo artisa (de mens in training).

Je moet je leven veranderen
Peter Sloterdijk
€39,90
Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085068440

Bron(nen):   Trouw  boek