Evita Perón ‘bezat nazi-schatten van vermoorde rijke joden’

Eva Perón, de voormalige Argentijnse first lady en vriendin van prins Bernhard, zou nazi-schatten hebben gehad, afkomstig van rijke joodse families vermoord in concentratiekampen. President Perón zelf had het over goederen van “Duitse en Japanse herkomst", die "de Argentijnse regering zich had toegeëigend." Dat staat volgens The Daily Telegraph in de zojuist verschenen 'Guia politicamente incorrecto da America Latina' - de 'Politiek incorrecte gids van Zuid-Amerika'. Het boek heeft als doel weinig bekende controverses over leidende linkse figuren in de geschiedenis van het continent voor het voetlicht te brengen. Over Simon Bolivar bijvoorbeeld, de strijder voor onafhankelijkheid van Latijns-Amerika, hij was volgens het boek bang  dat zwarten en Indianen de macht zouden grijpen. En Salvador Allende, de marxistische Chileense president van de jaren zeventig, zou een op nazi-geïnspireerde beleid van sterilisatie hebben willen invoeren.

Bijna zestig jaar na haar dood is Eva Perón, beter bekend als Evita, in Argentinië nog steeds een nationale heldin. Ze liet scholen, wees- en ziekenhuizen bouwen in arme wijken en zorgde dat haar man populair bleef bij de massa. Vergeten wordt dat hij, na de Tweede Wereldoorlog nazi’s hielp vluchten naar een veilige haven in Argentinië, Adolf Eichmann en Josef Mengele incluis.
De schrijvers van de gids, de Braziliaanse journalisten Leandro Narloch en Duda Teixeira, zeggen dat het boek is bedoeld om discussie te laten ontstaan over onderwerpen die niet in de geschiedenisboeken staan.

Bron(nen):   The Daily Telegraph