Waarom hielden de Duitsers er niet mee op toen alles verloren was?

In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog is er in Duitsland meer stuk gegaan dan in de jaren daarvoor. Toen volkomen duidelijk was dat de oorlog niet ging worden gewonnen vochten de Duitsers toch door tot de laatste snik van hun leider. Waarom eigenlijk?
De Tweede Wereldoorlog is de best gedocumenteerde oorlog van de mensheid, maar die vraag was nog niet beantwoord. Waarom deden de Duitsers niet wat verslagen landen de eeuwen door doen? Om vrede vragen als de nederlaag duidelijk is. Eventueel na de leider te hebben opgesloten of weggejaagd, zoals gebeurde met Keizer Wilhelm in 1918.
In een lijvig nieuw boek probeert Ian Kershaw, de chroniqueur van het Derde Rijk, die voor de hand liggende vraag te beantwoorden. Kershaw komt tot een paar conclusies. De angst voor de wraak van de overwinnaars speelde een rol. Ook zouden fanatisme, indoctrinatie en de ondanks alles pas in de laatste maanden rap slinkende populariteit van Hitler een rol hebben gespeeld. Maar de hoofdzaak was toch de persoonlijkheid van de leider. Dit 'charismatische leiderschap' hield zelfs stand toen tegen het eind van de oorlog weinig over was van Hitlers charisma en zijn slippendragers allang wisten dat ze voor een verloren zaak streden. Niemand haalde het in zijn hoofd om de dictator die willens en wetens zijn volk in het verderf stortte ten val te brengen.

Een opmerkelijke vaststelling die Kershaw deed, was dat de Duitse bureaucratie tot op het allerlaatste moment bleef functioneren. Hij haalt zelf het voorbeeld aan van de poetsvrouwen wier emmers bij een luchtaanval verloren waren gegaan. “Ze vulden een formulier in voor nieuwe emmers. Er werden de nodige stempels geplaatst in de bureaucratische keten en uiteindelijk kregen ze nieuwe emmers.”
Daar komt bij dat veel (top)nazi's beseften dat ze na de oorlog niet hoefden te rekenen op clementie van de geallieerden. (Dat laatste viel in de praktijk overigens mee, zoals we inmiddels weten).   

 

   

 

Tot de laatste man
Ian Kershaw
€29,99
ISBN: 9789000301133
Paperback
624 pagina's

Bron(nen):   Cobra  Historiek.net