Geluk in de liefde? Een collectieve waan?

Waarom zoeken mensen geluk in de liefde, terwijl relaties zoveel problemen opleveren? Volgens Van de Ven willen we eigenlijk 'helemaal niet achter de schermen kijken voor een ontnuchterende blik op de werkelijkheid. De liefde is ons daarvoor te lief'. De liefde als collectieve waan? Als relatiepsycholoog ziet Van de Ven die werkelijkheid wel en dat levert een mooie, ontnuchterende kijk op de liefde op.

Geluk in de liefde blijkt voor iedereen iets anders te zijn. Sommigen zoeken een gepassioneerde liefde, gericht op lichamelijke schoonheid en seks. Anderen verliezen zich in een onbaatzuchtige, alles gevende liefde; ze zijn vooral bezig met het welzijn van de partner en cijferen zichzelf weg. En weer anderen zoeken een pragmatische liefde, een geliefde die past bij het leven dat je leidt.

De laatste stijl komt het meest voor. De erotische liefdesstijl is iets wat veel mensen willen, maar deze stijl past nu eenmaal niet bij iedereen. Vroeg of laat houdt de verliefdheid op en dan moet je als partners nog wel bij elkaar willen blijven. Want 'liefde is leuk, maar relaties hebben een functie', zo vat de auteur de pragmatische liefdesstijl samen.

Hoewel er veel ideeën over liefde bestaan, ontbreekt een overkoepelende liefdestheorie. Die wil Van de Ven graag formuleren, maar hij komt er ook niet helemaal uit. Liefde kan er pas zijn als je problemen zijn opgelost, 'terwijl het precies datgene is wat je in de problemen brengt – en je er weer uit kan halen'. Eerder dan een overkoepelende theorie, biedt Van de Vens boek dan ook een heleboel inzichten in hoe relaties verlopen en waar partners tegenaan lopen. In elk hoofdstuk staan ook voorbeelden van stellen met problemen.

Volgens Van de Ven is één van de belangrijkste dingen dat liefde motiveert. Liefde zorgt ervoor dat wij ons gewaardeerd voelen en 'liefde zet ons ertoe aan om in actie te komen'.

Geluk in de liefde
Over de samenbindende kracht van relaties
Jean-Pierre van de Ven
€ 18,95
Ambo
ISBN 9789026323959

Bron(nen):   8weekly