De geschiedenis van genieën in de economie

In Grand Pursuit: The Story of Economic Genius beschrijft Sylvia Nasar (auteur van A Beautiful Mind) de geschiedenis van de moderne economie of beter gezegd van de grote denkers die de economie naar een hoger plan tilden. Ze begint haar verhaal met Charles Dickens en Henry Mayhew die de toestand van de arme meerderheid in het midden van 1800 in Londen beschreven. Ze gaat verder met Karl Marx, Friedrich Engels, Alfred Marshall en Beatrice en Sidney Webb. Daarna behandelt ze Irving Fisher, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, Joan Robinson, Paul Samuelson, Milton Friedman en Amartya Sen.

Een van de belangrijkste inzichten uit het boek is dat het concept van de 'economische intelligentie' crucialer is voor het succes van een systeem dan het grondgebied, de bevolking, natuurlijke hulpbronnen of technologisch leiderschap. Economische theorieën zijn van essentieel belang om te ontdekken wat werkt en wat niet, wat ertoe doet en wat niet.

Bron(nen):   CBS News  Business Week