Een ‘open relatie’ is geen vrijbrief om vreemd te gaan

De partners in een open relatie beschouwen zichzelf niet als vreemdgangers, zegt Pamela Haag die het boek Marriage Confidential schreef, waarin ook gesprekken opgenomen werden met paren in open relaties. De partners gaan akkoord met het niet-monogaam zijn vóór het zover is.

Het probleem is dat de zogenaamde open relatie vaak van 1 kant komt. Meestal zijn het de mannen die er andere relaties op na willen houden en de vrouwen niet, maar om een echte open relatie te hebben, is de wederzijdse instemming vereist.

Voor haar boek ondervroeg Haag bijna 2000 mannen en vrouwen: 69% was het oneens met de stelling dat het niet realistisch is te geloven dat een huwelijk monogaam kan zijn (en dus geloofden in de monogamie); 14% antwoordde neutraal en 16% was het eens met de stelling. Ze vroeg ook of niet-monogaam zijn zou kunnen als beide partners het er van tevoren mee eens waren: 22% van de ondervraagden was het daarmee eens en nog eens 19% was het noch eens, noch oneens.

Dossie Easton, relatietherapeut in San Francisco, heeft zelf polyamoureuze relaties en zij moedigt koppels aan om die relatievorm ook te proberen. Om een open seksuele relatie te laten werken is het noodzakelijk dat beide partijen eerlijk tegenover elkaar zijn, dat er sprake is van wederzijdse instemming en dat beide partners bereid zijn om te onderhandelen over hoe het gaat werken en hoe ervoor te zorgen dat de gevoelens van de ander worden erkend.

Bron(nen):   USA Today