Boek beklijft beter dan e-reader

Hoewel er ook studies zijn die wijzen op de voordelen van e-readers in vergelijking met een papieren boek, blijkt uit een Noors onderzoek dat de plot van een verhaal beter onthouden wordt als je een boek leest dan wanneer je hetzelfde verhaal via een e-reader leest. De onderzoekers van de Stavanger University lieten 50 mensen een kort verhaal van 28 pagina’s lezen. De ene helft las het verhaal via Kindle en de andere helft in een paperback. Daarna moesten ze vragen beantwoorden over het verhaal. Uit een eerdere studie van dezelfde onderzoeksgroep was gebleken dat lezers die een spannend kort verhaal op papier lazen meer empathie en emotionele betrokkenheid toonden dan lezers die het verhaal op een iPad lazen. Vorig jaar stelden de onderzoekers dan weer vast dat scholieren beter scoren op begrijpend lezen als zij van papier lezen in vergelijking met het lezen van een pdf op een computer. Dit keer werden er weinig verschillen in emotionele reacties en prestaties gevonden, maar wel in het reconstrueren van de plot van het verhaal. Dat werd duidelijk als de proefpersonen gevraagd werd om 14 gebeurtenissen in de juiste volgorde te plaatsen. De mensen die de paperback lazen konden dit beter dan zij die het verhaal op de e-reader lazen. Volgens de onderzoekers zou dit te maken kunnen hebben met het voelen van de bladzijden. Het aantal bladzijden rechts neemt af en het aantal links neemt toe. Dat geeft je een gevoel van vooruitgang. Bij het onderzoek dient wel een kanttekening geplaatst te worden: in de Kindle groep waren slechts 2 mensen vertrouwd met het lezen via een e-reader.

Bron(nen):   The Guardian      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. marianne martens

  grappig dat deze these eindelijk begint door te dringen, van t.v. websites bekijft absoluut niet. de geur, het vollen maar vooral je leesfocus en concentratie is vele malen hoger. ach, een observatie van een”tutje rozenwater”.

 2. Burgermans

  Logisch, een schilderij beklijft ook beter dan een jpeg.

 3. Jannie Ooms

  Ik deel die ervaring niet. Als verwoed lezer, 73 jaar oud en een beetje afkerig van al die nieuwigheden, heb ik me een paar jaar verzet tegen de e-reader. Die zou de luxe geur van een vers boek niet kunnen vervangen.

  Sinds een jaar heb ik er een. Cadeautje. Al tegenstribbelend ben ik ‘m gaan gebruiken. Maar al snel kwam ik erachter dat zo’n ding geweldig is. Het lezen gaat heerlijk, ook omdat de lettergrootte te verstellen is. De reader ligt lekker licht in de hand en omdat er een lampje op zit, kan ik ook ‘s nachts, als ik weer eens een paar slapeloze uurtjes heb, gewoon lezen, zonder mijn man wakker te maken.

  Ik was al een verwoede lezer, maar door de reader lees ik tegenwoordig misschien wel twee keer zoveel. En ik neem mijn boek net zo goed in me op als toen ik nog papieren boeken las. Dat ik de geur van papier en drukinkt niet meer ruik nu ik de reader gebruik… ach, dat neem ik maar op de koop toe.

Reacties niet toegestaan