Eindelijk holt ook het Christendom in de VS achteruit

Terwijl de kerken in Europa al tientallen jaren inkrimpen en in veel Europese landen er meer ongelovigen zijn dan mensen die bij een kerk horen, bleef de VS een bastion van heftig geloof. Maar dat begint snel te veranderen. Volgens een laatste onderzoek (van Pew) zegt nog 65 procent van de Amerikanen christen te zijn; dat was 10 jaar geleden 77 procent. 26 procent hangt geen geloof aan, dat was 17.

Momenteel identificeert 43% van de Amerikaanse volwassenen zich met het protestantisme, tegen 51% in 2009. En één op de vijf volwassenen (20%) is katholiek, tegen 23% in 2009. 

Volgens Pew gaat de daling van het percentage gelovigen steeds sneller. Over tien jaar zullen de christenen vermoedelijk in de minderheid zijn

Bron(nen):   Pew