Het gestuntel met seks in de kerk begon met de maagdelijke geboorte

Je kon het de paus, de progressiefste sinds eeuwen, vanochtend tijdens Urbi et Orbi weer een paar keer horen zeggen: 'Maria, semper virgo', Maria, altijd Maagd. Want dat is een hoeksteen van de kerk: Maria had nooit seks. Want dat zou vreselijk zijn.

Wat de maagdelijke geboorte betreft, die is van oorsprong niet christelijk. Demaagdelijke geboorte van helden komt sinds onheuglijke tijden in de hele wereld algemeen voor. Vele volkeren leerden in archaïsche tijden dat maagden het leven schonken aan grote wijzen en zieners. Overigens maken maar 2 van de 4 evangelies melding van de maagdelijke geboorte. Toch lijken ook die evangelieschrijvers, Mattheus en Lucas, verward door de kwestie. Ze gaan uitgebreid in op de stamboom van Josef, wat suggereert dat hij de biologische vader van Jezus was - waarom zouden ze zich anders bezig houden met genealogie?

Matheus bouwt voort op een oude Hebreeuwse profetie van Jesaja, dat "een maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren". Maar hij baseert zich op de dubieuze Griekse vertaling. Jesaja sprak in zijn oorspronkelijk Hebreeuwse tekst helemaal niet over een 'maagd', alleen over een 'jonge vrouw'.  Dat werd in het Grieks 'maagd' en dat leverde Maria de maagdelijke geboorte van Jezus op.

Dat ze altijd maagd zou zijn gebleven is in strijd met de bijbel, toch Gods woord, volgens de kerk. Jezus heeft volgens de evangelisten immers broers en zusters. De Bijbel zegt dat Jezus vier broers had: Jakobus, Jozef, Simon en Judas (Matteüs 13:55). De Bijbel zegt ook dat Jezus zussen had, maar zij worden niet bij naam genoemd en ook hun aantal is onbekend (Matteüs 13:56). Aanvankelijk sprak dat voor de volgelingen van Jezus voor zich. Waarom zou hij geen broers en zusters hebben? Dat zou veel gekker zijn.

Maar dat zou inhouden dat Maria toch seks zou hebben gehad met Josef en dat idee beviel vanaf de tweede of derde eeuw de grondleggers van de kerk helemaal niet. Seks van de moeder van god. Dat kon toch niet.

Christenen begonnen de broers en zusters van Jezus uit de bijbel weg te verklaren als neven en nichten van Jezus - of kinderen van Joseph uit een eerder huwelijk. Het gevolg was dat het christendom wijd en zijd de eeuwige maagdelijkheid van Maria aanvaardde: zij bleef maagd, semper virgo. Dit betekent dat het belangrijkste huwelijk in het christelijke geschiedenis ontdaan werd van seks , wat een verwarde start van een christelijke huwelijkstheologie betekent.

Het probleem van het christendom met seks gaat terug tot deze eerste eeuwen van zijn geschiedenis, toen vroege christenen seks van een biologische noodzaak in een ondeugd veranderden; van plezier in zonde. Christenen worstelen sindsdien met de gevolgen van het feit dat ze hun belangrijkste vrouwelijke idool - in strijd met de Bijbel - hebben gemaakt tot een seksloos wezen.

Bron(nen):   Guardian