Deep dive: dit was het ergste kantoorjargon van 2019

De kantoorjungle grossiert in tenenkrommende anglicismen, mislukte metaforen en anderszins jeukend taalgebruik. Columniste Japke-d Bouma zette in het NRC de tien ergste 'voorbeelden van ergerniswekkend jargon' op een rij.

Haar lezers vonden deze tien termen het afgelopen jaar het ergst.

 1. The deep dive
  De term komt van 'ergens diep in duiken' en betekent dus niet veel meer dan grondig onderzoek.
 2. De afdronk
  Denk aan een collega die vraagt of je 'de afdronk van een congres wilt delen', of je een soort samenvatting of conclusie wil geven.
 3. De keten
  Alles is een keten. Je hebt opdrachtketens, veiligheidsketens en klantketens of zelfs de 'integrale, ketenbrede voortgangsrapportage'.
 4. De call
  Vroeger belde je iemand gewoon op, tegenwoordig ga je een call in.
 5. Trekkers
  Programmatrekkers, agendatrekkers of thematrekkers, het zijn mensen die de kar moeten gaan trekken op een bepaald project of onderwerp.
 6. Masterclass
  Een cursus heette in 2019 een masterclass, workshop, clinic of break-outsessie.
 7. De chief
  Je bent geen manager of leidinggevende maar chief van het een of ander. Zo is er de ‘chief digital transformation officer’, de ‘chief happiness officer’, de ‘chief nursing officer’ of de ‘chief cultural diversity officer’.
 8. De beslisboom
  We hebben het hier niet over een besluitvaardige spar, maar over een keten of groep mensen die ergens een beslissing over moet nemen.
 9. Integraal werken
  De term werd in 2019 te pas en te onpas gebruikt, maar zoals iemand op Twitter schreef: 'Niemand weet hier wat het betekent, maar het is wel een speerpunt'.
 10. De journey
  Waar gaat de reis naar toe? Alles was in 2019 namelijk een journey: Er is de ‘employer journey’, ‘student journey’, de ‘candidate journey’ en de ‘patient journey’.