Het Franse verzet past makkelijk in 1 museum

In Frankrijk is eindelijk een echt museum gekomen dat toont hoe sommige Fransen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse overheerser in verzet kwamen. Het gebouw staat buiten Parijs aan de oevers van de Marne en is gevestigd in een 19de eeuws paleisje.
The Wall Street Journal ging er kijken en wijdt vriendelijke woorden aan deze nieuwe instelling. En aan de Fransen in de bezettingsjaren die soms dappere dingen deden tegen de Duitsers. Met behulp van illegale krantjes, daadwerkelijke acties en aan de Geallieerden doorgespeelde informatie deden ze hun dappere dingen. 
Ook toont het museum vrijuit in welke bijzondere positie Frankrijk zich tijdens de oorlog bevond. Want er zat weliswaar een vrije regering in Londen met Charles de Gaulle, maar veel groter, machtiger en invloedrijker was de collaborerende regering die in Vichy zetelde, onder leiding van maarschalk Pétain. 
Het heeft werkelijk erg lang geduurd, tot in de jaren 90, dat Fransen deze reusachtige collaboratie onder ogen durfde te zien. Tot die tijd zegevierde de mythe van het grote verzet. Eigenlijk is nog maar kort bekend hoe miezerig en smerig de werkelijke gang van zaken is geweest.
Inmiddels is deze nieuwe kennis in Frankrijk zowat gemeengoed en zelfs in een nieuw museum als dit verzetsmuseum worden dergelijke zaken nu openlijk getoond. 
Blijkbaar is het voor een land - net als voor mensen - heel moeilijk om onder ogen te zien wat het daglicht niet kan verdragen.

Bron(nen):   The Wall Street Journal