Corneille, zonder schimpscheut

In The New York Times wordt Corneille herdacht, de schilder Cornelis van Beverloo die op 88-jarige leeftijd stierf.
Het aardige van zo'n herdenkingsstuk is dat de grootsheid van de schilder wordt beschreven en gememoreerd.
En nog aardiger is dat er geen letter wordt vuilgemaakt aan het feit dat Corneille ook kalenders en dassen en pennen beschilderde. Allemaal activiteiten waarmee hij zijn aanzien in ons land aardig zag krimpen. Alsof iemand voor dergelijke bezigheden moet boeten.
Niets daarvan in The New York Times. Daar is Corneille gewoon de grote schilder die hij ook echt was.

Bron(nen):   The New York Times