Het raadsel Bruce Chatwin ontrafeld

Hij schreef onder meer het fascinerende Songlines (1987) over de levensfilosofie van de Aboriginals en In Patagonia (1977) over zijn barre tocht vanuit Buenos Aires naar de uiterste zuidpunt van het Amerikaanse continent. Bruce Chatwin wist met zijn vlot geschreven reisverslagen vol humor en anekdotes miljoenen lezers te boeien. Zijn schrijfstijl zou een nieuwe trend in reisliteratuur in gang zetten.

Het waarheidsgehalte van Chatwins reisverslagen is echter altijd in twijfel getrokken. Na de publicatie van In Patagonia, dat zijn doorbraak betekende, weerspraken bewoners van die streek zijn weergave van de feiten. Mensen die zichzelf herkenden in zijn boeken, waren niet altijd blij met hoe ze uit de verf kwamen. Of zoals Chatwins biograaf Nicolas Shakespeare, het verwoordt: He tells not a half truth, but a truth and a half.

Met de publicatie van Chatwins brieven op 1 september jl., getiteld Under the Sun, kan nu een deel van de fictie en de mythevorming rondom de schrijver worden doorgeprikt. De brieven werden bezorgd door zijn biograaf en zijn vrouw Elisabeth Chatwin, met wie Chatwin tot verbazing van velen in 1965 trouwde. Volgens zijn biograaf was Chatwin eerder homoseksueel dan biseksueel. Het huwelijk bleef kinderloos. Chatwin raakte begin jaren tachtig besmet met HIV maar gaf meerdere, tegenstrijdige verklaringen over de toedracht ervan. Hij zou in 1989 op 48-jarige leeftijd sterven aan aids.

Lees ook de respectvolle recensie van Paul Theroux in The Daily Telegraph. Theroux, eveneens succesvol reisboekenauteur, kende Chatwin persoonlijk. Brieven van Chatwin aan hem zijn eveneens in de uitgave opgenomen. Het is niet minder dan fascinerende lectuur.

Bron(nen):   De Papieren Man  The Daily Telegraph  Bruce Chatwin