Wil je een man gelukkig maken? Breng hem naar een museum

Het bekijken van kunst of het luisteren naar een concert maakt mannen gelukkig en houdt ze gezond, meer dan een poging om zelf iets creatiefs te doen. Bij vrouwen is het net andersom: zij hebben meer baat bij deelname aan kunstzinnige activiteiten in plaats van alleen ernaar te kijken of te luisteren. Dat hebben Noorse onderzoekers aangetoond op basis van vragenlijsten over culturele en creatieve activiteiten en over gezondheid en geluk, die werden ingevuld door 50.797 volwassenen.

De resultaten kunnen niet verklaard worden op basis van het feit dat mannen die een museum of een galerie bezoeken gemiddeld genomen meer verdienen dan mannen die dat niet doen. Dat zou ook niet verklaren waarom dat effect er bij vrouwen niet is. Waarschijnlijk komen mannen tot rust in een mooie omgeving, tijdens een concert of theatervoorstelling. Vrouwen zouden meer behoefte hebben aan de sociale contacten tijdens de creatieve activiteiten.

De onderzoekers vinden dat artsen en beleidsmakers culturele activiteiten meer moeten promoten als een manier om stress te verminderen en het welzijn te verbeteren.

Bron(nen):   The Daily Telegraph