Kunstsector is verslaafd aan subsidie, die niet effectief is

Het Nederlands subsidie stelsel voor de kunst is ineffectief en bureaucratisch. Het Britse subsidie model, waar bij een kunst instelling niet meer rijkssteun krijgt dan zij zelf aan inkomsten bin­nen haalt, werkt doel treffender, schrijft NRC.
Dat is de conclusie van een vergelij­kend onderzoek naar kunstsubsidies in Europese landen, uitgevoerd door kun­steconoom Pim van Klink, samen met econoom Arjen van Witteloostuijn en econometrist Arjan van den Born. Alle­drie de onderzoekers zijn verbonden aan de Universiteit van Antwerpen.
Van Klink wijst er op dat het aantal sub­sidieverzoeken in twintig jaar is ver­viervoudigd en dat het aantal gesubsi­dieerde instellingen in de kunstsector in tien jaar is verdubbeld. Culturele in­stellingen die investeren in leidingge­venden maken een grotere kans op meer subsidie. Die praten makkelijker geld naar binnen. Van Klink: „Het Nederlands stelsel kweekt aan subsidie verslaafde instel­lingen.”

bron: NRC, nog niet online.