Nederland vindt ook dat Kunst niet zo elitair moet blijven

Bijna zes op de tien Nederlanders is het met het kabinet eens: kunstenaars en kunstinstellingen moeten zich meer richten op het publiek en de markt.  En bijna niemand vindt dat cultuur moet worden ontzien bij de bezuiningingen
Uit de representatieve enquête door NRC, waaraan 500 Nederlanders meededen, blijkt dat er meer voor- dan tegenstanders zijn van de bezuinigingen op kunst en cultuur. Bijna 40 procent van de ondervraagden steunt het besluit de rijkssubsidie terug te brengen van jaarlijks 900 miljoen euro naar 700 miljoen. Ruim 30 procent is het er niet mee eens.
Aan de deelnemers werd ook gevraagd welke sector zij zouden ontzien als zij zelf regeringsleider zouden zijn. Nog geen 10 procent kiest dan voor de culturele sector.
Nog geen 10 procent is bereid meer belasting te betalen om cultuursubsidies op peil te houden. Een derde wil meer betalen voor kaartjes voor musea, theater- en muziekvoorstellingen.
Gevraagd wat kunst en cultuur voor hen betekent, zei bijna 40 procent ‘vermaak’, 20 procent ‘erfgoed’. Een minderheid vindt kunst en cultuur een ‘bron van hoger inzicht in mens en emoties’ of ‘spiegel van de samenleving’. Voor bijna 12 procent betekenen kunst en cultuur ‘niets’.

Bron(nen):   NRC Betaald