Zie Leonard Bernstein vertellen over hoe muziek werkt

In 1972 keerde de Amerikaanse componist Leonard Bernstein terug naar de universiteit van Harvard, zijn alma mater, om een serie van zes lezingen te geven over poëzie, maar wel in de breedste zin van het woord. De schrijvers en dichters TS Eliot, Aaron Copland, WH Auden, Robert Frost, Jorge Luis Borges gingen hem daarin voor.
De lezingen van Bernstein hadden als titel ‘The Unanswered Question’. Ze besloegen een groot terrein, raakten aan poëzie, taalkunde, filosofie en natuurkunde. Maar de focus lag onvermijdelijk op muziek - hoe muziek werkt, ofwel de onderliggende grammatica van de muziek. De lezingen duurden in totaal 11 uur en worden beschouwd als meesterwerken, prachtige voorbeelden van hoe je ingewikkelde materie toegankelijk kunt maken. Ze zijn nu integraal te bekijken op YouTube.


Lecture 2: Musical Syntax

Lecture 3: Musical Semantics

Lecture 4: The Delights & Dangers of Ambiguity

Lecture 5: The 20th Century Crisis

Lecture 6: The Poetry of Earth