Filosofen over ‘Breivik ontmoet Wilders’ van Holman

Twee filosofen gingen in De Balie in Amsterdam kijken naar 'Breivik ontmoet Wilders' van Theodor Holman.

Prof. dr. Ger Groot is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zegt er het volgende over: "In het stuk wordt voortdurend herhaald dat Wilders en Breivik hetzelfde denken. Dat is zeer de vraag. Dat een fictioneel toneelstuk waarheid aan het licht kan brengen, lijkt me evident. Maar ik vrees dat dit hier niet zo is. Dat komt deels door de ongeloofwaardige karakterschetsen. Holmans' Wilders is zo gematigd en democratisch correct dat hij bijna op D66-leider Alexander Pechtold begint te lijken."

Prof. dr. Marli Huijer, filosoof en arts, bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector filosofie en beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. vindt: "Het personage Wilders roept ergen in het stuk: 'Ik vind u eng, meneer Breivik'. Dat is wel het makkelijkste om te roepen. Daarmee schuift deze Wilders net als de echte Wilders elke verantwoordelijkheid voor het effect van zijn woorden van zich af. Zijn woorden zijn niet eng, Breivik is wel eng. De gedachte dat er een relatie tussen Wilders' woorden en Breiviks' handelen zou kunnen bestaan, wordt onklaar gemaakt door Breivik als vreemd neer te zetten.

"Het is niet prettig om je in iemand als Breivik te verdiepen, ... En Holmans dialoog roept bij mij ook weerzin op, ik ga liever naar een ander soort toneelstukken. Het is een dilemma: hoeveel aandacht moeten we geven aan dit soort mensen en hun verwerpelijke ideeën?"

lees meer in Trouw

Bron(nen):   Trouw