‘Harry Mulisch ligt in óns graf’

Stomverbaasd was de Noord-Hollandse familie De Lange in 2015: Harry Mulisch bleek in hun ‘eeuwige’ familiegraf te liggen. Hun eigen familiegraven waren geruimd.

Ook na zijn dood heeft Mulisch voorrang gekregen. De familie de Lange meende dat hun graf, met daarin 8 plaatsen, voor eeuwig van hen was. Toen ze de achtste plaats, die nog vrij was, wilden gebruiken bleek dat de hele familie was opgeruimd en dat op de plaats waar de familie lag Harry Mulisch nu praalde.

,,Mijn familie heeft daar in 1910 twee graven gekocht, tegenover elkaar, eeuwigdurend”, vertelt Allert de Lange (68) aan het AD. ,,In het contract staat letterlijk: zelfs bij wet niet te veranderen.” De familie procedeert nu met begraafplaats Zorgvlied. ,,Nee, hij hoeft er niet weg. Hij kan er ook niks aan doen. Maar we willen wel erkenning en een schadevergoeding. Mijn zus is overleden aan kanker, het geld gaat naar Kika.”

Volgens de begraafplaats was er geen contactpersoon voor het graf en was dit dus geoorloofd

Bron(nen):   AD