Complete bundel liederen Huub Oosterhuis

In het Muziekgebouw in Eindhoven wordt zondag de bundel 'Stilte zingen' gepresenteerd, waarin vrijwel het complete liederenoeuvre van Huub Oosterhuis is opgenomen. De dichter en theoloog wordt 1 november 85 jaar.

In het liedboek, dat 636 bladzijden beslaat, zijn bijna alle teksten verzameld die Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven. Enkele oudere liederen zijn niet meer opgenomen, sommige zijn er ook herschreven. Veel van Oosterhuis' liederen zijn en worden gretig gelezen, gezongen en geciteerd. ,,,Gezongen worden is een groot geluk. Ik heb mensen bereikt die ik nooit heb ontmoet, wier naam en ziel ik niet ken", zegt Oosterhuis.

Oosterhuis raakte definitief bij heel Nederland bekend door zijn overdenking tijdens de uitvaartdienst voor prins Claus in 2002.

Op 9 november geeft Trijntje Oosterhuis een concert in het Amsterdamse Carré ter gelegenheid van de verjaardag van haar vader.