‘Binnen in de stad’: publieke interieurs

Veel ontmoetingsplaatsen in de stad behoren weliswaar tot het publieke domein, maar zijn geen anonieme openbare ruimten. Het zijn overdekte of op een andere manier 'besloten' stedelijke ruimtes die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan de bibliotheek, de schouwburg, de school, het station, het warenhuis, ... Stedenbouwkundige Matthijs de Boer onderzocht dit grensgebied tussen buiten en binnen, tussen publiek en privé en schreef er een boek over: 'Binnen in de stad: ontwerp en gebruik van publieke interieurs'. Publieke interieurs zijn ankerpunten in de stad, plaatsen waarmee je je identificeert, waar je beschutting zoekt, elkaar ontmoet en van waaruit je de stad verder verkent. Het is een boeiend onderwerp op het kruispunt van stedenbouw, architectuur en omgevingspsychologie, maar een integrale studie ontbrak tot nu toe. Het boek is interessant voor deskundigen die publieke interieurs ontwerpen en ontwikkelen, maar omdat het plaatsen en gebouwen betreft waar we allemaal mee te maken hebben en de begrippen rijkelijk geïllustreerd worden aan de hand van concrete voorbeelden, is het ook voor het grote publiek interessant om te lezen en te zien wat de landschappelijke en de historische context van een locatie is en wat de sfeer en het karakter bepaalt. Negen publieke interieurs worden uitgebreid geanalyseerd:
  • het Begijnhof en Amsterdam Museum
  • het Station Amsterdam Bijlmer Arena
  • het Stadsarchief Amsterdam
  • het Stadhuis Den Haag
  • de Stadsfeestzaal Antwerpen
  • de Rotterdamse Schouwburg
  • Forum Rotterdam
  • de Nieuwe Bibliotheek Almere
  • het ROC van Twente in Hengelo
Tot slot schetst het boek hoe publieke interieurs ook in de toekomst de stedelijke cultuur kunnen versterken. . Binnen in de stad Ontwerp en gebruik van publieke interieurs Matthijs de Boer € 24,50 Trancity Valiz ISBN: 978-90-7808-864-6

Bron(nen):   Trancity  Archined