Op zoek naar een vrolijk vakantiehuis

Er is geen enkele reden om niet ambitieus te zijn als het om architectuur gaat, schreef Alain de Botton ooit. Want slechte architectuur kan je depressief maken, terwijl mooie gebouwen hoogstaande gevoelens weten op te roepen. 
Nou is er weinig zo deprimerend als het vakantiehuisje, Nederland staat helemaal vol met misbaksels waar te grote families worden geacht in veel te kleine onderkomens te kruipen. Het land is bezaaid met kampementen waar deze huisjes bijeen staan en het lijkt wel of een geheimzinnige wet is uitgevaardigd die voorschrijft dat alles hier klein, lelijk en smakeloos moet zijn.
Helaas beperkt dit verschijnsel zich niet tot de moerasdelta en de Financial Times juicht het toe dat er architecten zijn die pogen het vakantiehuis op een andere leest te schoeien. Vakantie is zo'n beetje het mooiste wat er is, wat zou er op tegen zijn om deze periode door te brengen in een vrolijke en smaakvolle omgeving? 
Gelukkig zijn er mensen die zich hierom wensen te bekommeren, zie de link.

Bron(nen):   Financial Times