‘A Dangerous Method’: het leven van Carl Jung

A Dangerous Method, de nieuwe film van David Cronenberg, beschrijft het leven van Jung en zijn relatie met Freud vanaf het moment dat ze elkaar voor het eerst ontmoetten in 1907 tot de samenwerking verbroken werd in 1913. De eerste dagen van de psychoanalyse en Jungs carrière worden kunstzinnig in beeld gebracht tegen de achtergrond van het vooroorlogse Europa.

Het verhaal wordt verteld aan de hand van Jungs fascinatie voor, behandeling van en uiteindelijke affaire met Sabina Spielrein. Sabina werd tegen haar wil opgenomen in het ziekenhuis, waar Jung werkte. Hij besloot iets anders te proberen dan de gebruikelijke behandelingen (onderdompelen in een koud bad of aderlatingen). Hij begon een 'praat-behandeling' - een methode waarover hij in een artikel van Freud gelezen had - die verliep volgens de principes van de klassieke psychoanalyse. Door de gevestigde medische orde werd dit als een 'dangerous method' gezien.

De relatie tussen Freud en Jung kwam - zoals bekend is - onder druk te staan, omdat Jung vond dat Freud teveel de nadruk legde op de seksualiteit. Andersom was Freud niet enthousiast over de toenemende fascinatie van Jung voor het bovennatuurlijke en mystieke. Maar de doodsteek was dat Freud erachter kwam dat Jung een affaire had met zijn voormalige patiënte. Hoewel Jung een einde aan de relatie maakte, was het kwaad al geschied.

Maar er is meer dan dat: de hele film vormt een adembenemende metafoor voor de manier waarop Freud de menselijke geest beschrijft. Sabina staat symbool voor het Es, de driften, de primitieve instincten, het geweld in de seksuele contacten met Jung. Jungs vrouw, Emma, fungeert als het super-ego - de perfecte echtgenote en moeder van Jungs kinderen. Jung zelf is het ego, dat een evenwicht probeert te vinden tussen deze 2 krachten, tussen lust en passie enerzijds en de verantwoordelijkheid en plicht als vader en echtgenoot anderzijds. Als je deze verschillende lagen eenmaal begint te ontdekken, krijgt de film nog meer diepgang en betekenis.

De film gaat op 15 maart 2012 in Nederland in première.

Bron(nen):   PsychCentral