‘Driekwart wil hulp baas bij geldproblemen’

Ruim driekwart van de werknemers in vaste dienst in Nederland, 78 procent, wil bij financiële problemen bij zijn werkgever kunnen aankloppen voor hulp. Ruim de helft heeft echter geen idee of dat kan, zo meldt voorlichtingsorganisatie Wijzer in Geldzaken na onderzoek.

De baas zou vooral bereid moeten zijn om mee te denken over de gevolgen van situaties als ziekte, vroegpensioen, scheidingen of overlijden van de partner. In die gevallen, of wanneer iemand om andere redenen minder kan werken, kan de werkgever helpen inschatten wat gevolgen voor het inkomen zijn.

Uit eerder onderzoek van het Nibud, dat ook bij Wijzer in Geldzaken in aangesloten, kwam al naar voren dat 13 procent van de werknemers geldzorgen heeft. Ruim zes op de tien werkgevers hebben mensen in dienst met financiële problemen.