Belastingdruk grote bedrijven stuk gedaald

Grote bedrijven waren in de tien jaar tot 2017 een kleiner deel van hun winst kwijt aan belastingen in Nederland. Dat komt naar voren uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Het statistiekbureau onderzocht bij bedrijven met een balanstotaal van minimaal 40 miljoen euro de effectieve belastingdruk. Dat is het deel van van de brutowinst dat bedrijven kwijt zijn aan belastingen. Dit niveau daalde van 22,9 procent in 2008 naar 17,1 procent in 2017. De werkelijke belastingtarieven veranderden in dezelfde periode juist amper.

Grote multinationals krijgen vanuit de politiek de laatste tijd steeds meer kritiek op hun belastingmoraal. Ook stelde het kabinet de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven uit, omdat die de lonen niet genoeg lieten stijgen het afgelopen jaar.

Het CBS waarschuwt dat de cijfers een benadering zijn op basis van door bedrijven opgegeven jaarresultaten. Tegenover het Financieele Dagblad laat het ministerie van Financiën weten dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de cijfers, omdat de commerciële winst kan verschillen van fiscale winst.