Hoe meer geld je hebt, hoe minder aardig je wordt

Geld doet iets opmerkelijks met mensen. Hoe meer we ervan hebben, hoe minder empathisch we worden. We gaan ook rechtser stemmen dan toen we minder geld hadden. Dat blijkt uit twee Amerikaanse studies.

Het maakt daarbij niet uit of we het geld cadeau kregen of er voor moesten werken. Veel loterijwinnaars veranderen direct van politieke kleur als ze een geldbedrag winnen, zelfs als dat maar 500 euro is. Daarnaast hebben ze minder begrip voor mensen met lagere inkomens en zijn ze minder voorstander van sociale gelijkheid. Hoe groter het bedrag is dat de loterijwinnaars winnen, hoe sterker het verband.

De resultaten zijn gebaseerd op duizenden loterijwinnaars in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Professor Nattavudh Powdthavee van de University of Melbourne verklaart: "Hoe meer je wint, hoe rechtser je wordt. Je wordt voorstander van lagere belastingen en bent minder bereid tot herverdeling van inkomens. Die verandering zagen we direct optreden na het winnen van de loterij. Daar zat bijna geen tijd tussen."

Minder empathie
Een andere studie uit de VS van de universiteit van Berkeley toonde aan dat naar mate mensen rijker worden, ze minder empathie hebben. Zo zijn automobilisten in een grote, dure auto meer geneigd om anderen af te snijden en toonden rijke mensen minder compassie dan mensen met een lager inkomen na het zien van een video over kinderen met kanker. Dat bleek onder meer uit de hartslag, die bij de minder rijke mensen verder omlaag ging, iets dat wordt beschouwd als een signaal dat je aandacht hebt voor de gevoelens van anderen.

Rijk zijn is misschien wel fijn, maar je wordt er geen fijner mens van.

Bron(nen):   The Guardian